Tips til din søknad

Vær tydelig og konkret

Legg gjerne ved dokumentasjon for begrunnelsen

Beløpet du søker om må være et konkret beløp

Kriterier for tildeling

Merida Store Fondet vil hjelpe flere mennesker får muligheten til å oppleve sykling på en trygg og sunn måte. Mottakere kan være enkeltpersoner, grupper, sykkelklubber eller organisasjoner. Det kan være små eller store klubber, samt personer som med ressurser kan gjøre en stor forskjell i sykkelsporten eller hjelpe seg selv til neste nivå.

Hvis du oppfyller disse kriteriene med en klar og forståelig søknad, er du godt på vei. Merida Norge/Stians Sport AS får rett til enstemmig velge hvem som er tildelt fondet og størrelsen på prisen.

Søknad er for øyeblikket stengt. Ny søknadsrunde vil komme i 2018