Merida Grassroot

Stians Sport AS sponser unge, lovende syklister over hele landet , som samles i vårt eget Grassroot-team. Merida GrassRoot Team er et utvalg unge talenter i alderen 13-23 år. Gjennom et slikt team er målet å støtte opp under unge og lovende syklister i Norge med tips, råd, sosiale happenings og mekaniker på utvalgte ritt. GrassRoot syklister er de kommende generasjoner syklister som skal prege nordisk og internasjonal sykkelsport. Teamet får egne avtaler for kjøp av sykkel, og sponsing av utstyr. Det arrangeres to-tre samlinger pr år, og vi stiller som nevnt med følgebil og mekaniker på utvalgte sykkelritt. Tilsvarende har vi også en del voksne utøvere, som vi kaller ambassadører, tilknyttet teamet i form av instruktører og ledere på samlingene. I 2018 består teamet av 60 unge syklister.