Innendørstrening for syklister – Periode 4

Terskeltrening

Det kanskje viktigeste fysiologiske parameteret er den såkalt ”melkesyreterskelen” eller bare terskel, som er den høyeste intensitet du kan holde i rundt en time. Ettersom terskelen er så viktig for utholdenhetsprestasjoner ligger den typen av trening nærmest den perioden når du skal være i best form og prestere optimalt.

Terskeltrening 1 - 45 min

Oppvarming: Stigende opp til sone 3 og 80-110 opm 10 min

Treningsøvelser:

TT 10 min

Zon 1 oo 80-110 opm 5 min

TT 10 min

Nedtrapping: Sone 1 og 80-110 opm 10 min

 

Terskeltrening 2 - 45 min

Oppvarming: Sone 1 og 80-110 opm 5 min

Treningsøvelser:

5st HK 10 min

Sone 1 og 80-110 opm 5 min

2x9min TT med 1 min hvile 20 min

Nedtrapping: Sone 1 og 80-110 opm 5 min

 

 

Terskeltrening 3 - 45 min

Oppvarming: Stigende opp til sone 3 og 80-110 opm 10 min

Treningsøvelser: TT 30 min

Nedtrapping: Sone 1 og 80-110 opm 5 min

 

Terskeltrening 4 - 60 min

Oppvarming: Stigende opp til sone 3 og 80-110 opm 10 min

Treningsøvelser:

TT 15 min

Zon 1 och 80-110 opm 5 min

TT 20 min

Nedtrapping: Sone 1 og 80-110 opm 10 min

 

Terskeltrening 5 – 90 min

Oppvarming: Sone 1 og 80-110 opm 5 min

Treningsøvelser:

EB1 10 min

Sone 1 og 80-110 opm 5 min

TT 20 min

Sone 1 og 80-110 opm 5 min

TT 20 min

Sone 1 og 80-110 opm 5 min

5st HK 10 min

Nedtrapping: Sone 1 og 80-110 opm 10 min